“Odyseusze uczą się marzyć”
genti dama tip postas

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informujemy, że 25 maja 2018 r.  wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych, określane jako RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych).

ATUTY SZKOŁY ODYSEJA

 

JESTEŚMY SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ  8-KLASOWĄ

 

NOWOCZESNE SPOJRZENIE NA EDUKACJĘ

1. EDUKACJA WIELOZMYSŁOWA

2. ROZWÓJ INTELIGENCJI WIELORAKICH

3. DWA JĘZYKI OBCE I J.MIGOWY OD KLASY I

4. OBOWIĄZKOWA NAUKA PŁYWANIA OD KLASY I

5. WSPOMAGANIE EDUKACJI Z WYKORZYSTANIEM METODY CINEMATIC

NOWOCZESNE I NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA W PRACY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

6. WYCHOWAWCZE ODDZIAŁYWANIE – TUTORING W SZKOLE

7. WZMOCNIENIA POZYTYWNE I NEGATYWNE W PROCESIE WYCHOWAWCZYM

8. TECHNIKI SOCJODRAMATYCZNE

9. PSYCHOLOGICZNA OPIEKA NA CO DZIEŃ-TRENINGI POZNAWCZE

 1. Diagnoza wstępna -ustalenie profilu nowego ucznia
  • DIAGNOZA PROFILU DOMINACJI STRONNEJ
   • lewostronna
   • prawostronna
   • nieustalona
  • SYSTEM REPREZENTACJI VAK
   • wzrokowcy
   • słuchowcy
   • kinestetycy
  • Poziom rozwoju sprawności manualnych
  • Rozwój społeczny i emocjonalny
 2. Edukacja wzbogacona o bodźce muzyczne, plastyczne, ruchowe.
 3. Wychowanie oparte o działanie Tutoringu Szkolnego
 4. Języki obce wprowadzane na wszystkie zajęcia edukacyjne
 5. Cinematic jako metoda podnosząca efektywność nauczania.
 6. Organizowanie czasu wolnego wykorzystujące techniki:
  • Rekreacji kulturalno-rozrywkowej
  • Rekreacji twórczej
  • Rekreacji fizycznej
  • Rekreacji przez działalność społeczną
 7. Zapewnienie aktywnej opieki w godzinach 7.00-17.00
 8. Przerwy na posiłek
  • 1/2 godz.-przerwa śniadaniowa
  • 1 godz.-przerwa obiadowa
 9. Poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia z programowania i szachy.
 1. Poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia z cyklu „Zacisze…” gwarantujących odrobienie pracy domowej i przygotowania do zajęć przy pomocy nauczyciela specjalisty w ramach pakietu podstawowego.
 2. Rozwój inteligencji wielorakich poprzez możliwość udziału w zajęciach .
 3. Wzbogacenie zajęć edukacyjnych o pracę metodą filmowania CINEMATIC.
 4. Uzyskiwanie sukcesów w pracy wychowawczej poprzez:
  • Działanie Tutoringu szkolnego
  • Stosowanie technik pozytywnego i negatywnego wzmocnienia
  • Dbanie o właściwe postawy społeczne za pomocą technik dramatyzacji
  • Silne dziecko”-zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne
  • Udział w twórczych treningach poznawczych
 5. Projekt autoprezentacyjny- Semestralna mini konferencja uczniowska: „ Z mojej perspektywy”.
 6. Języki obce wprowadzane na wszystkie zajęcia edukacyjne
 7. Rozwój inteligencji wielorakich na zajęciach-zgodnie z wyborem pakietu i zajęć fakultatywnych.
 8. Organizowanie czasu wolnego wykorzystując techniki:
  • Rekreacji kulturalno-rozrywkowej
  • Rekreacji twórczej
  • Rekreacji fizycznej
  • Rekreacji przez działalność społeczną
 9. Poszerzenie oferty edukacyjnej o zajęcia z programowania i szachy, zaj. medialne i dziennikarskie
 10. Zapewnienie aktywnej opieki w godzinach 7.00-17.00
Radio Katowice o naszej szkole:

Aktualności