“Odyseusze uczą się marzyć”
Radio Katowice o naszej szkole:

Oferta

Nasza szkoła w ramach czesnego, oprócz zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizujących założenia podstawy programowej oferuje:
- naukę dodatkowego języka
- naukę pływania
- zajęcia muzyczne
- zajęcia artystyczne
- zajęcia literackie, teatralne
- zajęcia muzyczno-ruchowe oraz zajęcia kształtujące zmysł plastyczny, kreatywność, wyobraźnię