“Odyseusze uczą się marzyć”

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informujemy, że 25 maja 2018 r.  wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych, określane jako RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych).
Radio Katowice o naszej szkole:

Oferta

Nasza szkoła w ramach czesnego, oprócz zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizujących założenia podstawy programowej oferuje:
- naukę dodatkowego języka
- naukę pływania
- zajęcia muzyczne
- zajęcia artystyczne
- zajęcia literackie, teatralne
- zajęcia muzyczno-ruchowe oraz zajęcia kształtujące zmysł plastyczny, kreatywność, wyobraźnię