“Odyseusze uczą się marzyć”

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informujemy, że 25 maja 2018 r.  wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych, określane jako RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych).

Rekrutacja

Zasady rekrutacji do niepublicznej szkoły podstawowej Odyseja do klasy I Termin rekrutacji: Rekrutacja zewnętrzna Nabór od grudnia roku poprzedzającego do lutego roku kalendarzowego, w którym dziecko podejmuje naukę. Rekrutacja uzupełniająca Nabór od marca do…

Wizja i misja szkoły

„Odyseusze uczą się marzyć”

Wizja: Wychowanie młodego człowieka świadomego swoich mocnych stron, zaś słabości potrafiącego przekuć w sukces
Wykształcenie odkrywcy, kreatora rzeczywistości
Wychowanie w duchu tolerancji, akceptacji i szacunku oraz otwartości na…

Pakiety

Pakiet Podstawowy W ramach pakietu zapewniamy (w czesnym): realizacje programów nauczania wychowania zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym i zasadami Nowej Podstawy Programowej pracę w grupach liczących do 16 osób jednorazową , bezpłatną diagnozę…
Radio Katowice o naszej szkole:

O nas

W Strumieniu jest szkoła marzeń. Dwudziestoletnie doświadczenie pedagogiczne oraz wrażliwość na los dzieci podpowiada nam, jak zapewnić im szczęśliwe dzieciństwo.

Zapewniamy:

Wysoki poziom bezpieczeństwa:

 • monitoring sal, budynku oraz otoczenia obiektu (możliwość kontroli dzieci podczas zajęć)
 • godzinna przerwa na wspólny lunch
 • dostęp do toalet z każdej sali lekcyjnej
 • zapewnienie długotrwałej opieki (szkoła jest czynna od 7.00 – 17.00)
 • zminimalizowanie stresu szkolnego (brak dzwonków, sztuka autoprezentacji)

Gwarantujemy wysoką jakość edukacji:

 • mała liczebność klas (do 16 osób)
 • profesjonalna, wielospecjalistyczna kadra, opieka logopedy i psychologa
 • multimedia dla każdego ucznia
 • opieka reedukatorów (indywidualna praca z dzieckiem wymagającym dodatkowej opieki gwarantuje wyrównywanie szans)
 • dwa języki obce w ramach zajęć obowiązkowych i cztery języki w ramach zajęć dodatkowych

Bogata oferta zajęć dodatkowych:

 • artystycznych: – muzycznych (możliwość indywidualnej nauki gry na pianinie) oraz indywidualnych zajęć wokalnych; – plastycznych – także rękodzieła
 • sportowych – aerobik, taniec współczesny, taniec towarzyski
 • matematyczno-informatycznych
 • literackich

Kreatywny Szkolny Plac Zabaw

 • Strefy relaksu: edukacyjna, kreatywna, sportowa
 • Szkolna stacja meteo

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W NASZEJ SZKOLE
7.00 - 8.30 - Poranek w Odysei (zajęcia kreatywne,muzyczne,plastyczne,sportowe,językowe,reedukacyjne)
8.30 - 12.00 - Zajęcia edukacyjne
12.00 - 13.00 - przerwa na lunch
13.00 - 15.00 - Zajęcia edukacyjne
15.00 - 17.00 - Zajęcia ogólnorozwojowe( kreatywne,muzyczne,plastyczne,sportowe,językowe,reedukacyjne) - indywidualne lub grupowe

Informacje dla rodziców pierwszoklasistów - "Podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej dla dzieci klas I - bezpłatne. Podręczniki do religii będzie można zakupić w szkole."