“Odyseusze uczą się marzyć”
Radio Katowice o naszej szkole:

Świetlica

Od 7.00 do 8.30 oraz do 15.00 do 17.00 dzieci mają zajęcia ogólnorozwojowe,kreatywne,sportowe oraz reedukacyjne. Nauczyciele decydują (biorąc pod uwagę różne okoliczności - np.pogoda, ilość dzieci, rozpiętość wiekowa, zapotrzebowanie oraz sugestie i propozycje dzieci) jaki rodzaj zajęć proponują w danym dniu.