“Odyseusze uczą się marzyć”

Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (RODO)

Informujemy, że 25 maja 2018 r.  wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu danych, określane jako RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych).
Radio Katowice o naszej szkole:

Świetlica

Od 7.00 do 8.30 oraz do 15.00 do 17.00 dzieci mają zajęcia ogólnorozwojowe,kreatywne,sportowe oraz reedukacyjne. Nauczyciele decydują (biorąc pod uwagę różne okoliczności - np.pogoda, ilość dzieci, rozpiętość wiekowa, zapotrzebowanie oraz sugestie i propozycje dzieci) jaki rodzaj zajęć proponują w danym dniu.